informare generatori deseuri BUFTEA

S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 17, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3525/2000, CUI 12900081, atribut fiscal RO, in calitate de prestator  in baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate in orasul Buftea incheiat cu Primaria Orasului Buftea, isi desfasoara activitatea de salubrizare in baza legislatiei actuale.

 Facem precizarea că societatea noastră a depus si depune toate eforturile pentru a crește procentul de valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere colectate de pe raza orașului Buftea, prin implementarea sistemului de colectare selectiva la sursa (agenti economici si domeniul public), la acest moment asigurand peste 50% din deseurile colectate de pe raza orasului Buftea, fiind trimise la reciclare/valorificare la Punctul verdeStația de sortare/Stația de tratare biologică/Statia de concasare a deseurilor din constructii si demolari a CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ce aparține IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREŞTI S.A., colecteaza separat deseurile de pe raza UAT Buftea de la generatorii de deseuri, pe categorii de deseuri (menajere, reciclabile, stradale, din constructii, biodegradabile e.t.c).

De asemenea compania noastra a derulat si are in curs de derulare campanii de informare, constientizare si colectare selectiva a deseurilor reciclabile,

  • Servicii Salubritate Bucureşti S.A. în parteneriat cu Ecotic aduc Campania Oraşe Curate la Buftea. (COLECTARE DESEURI DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE)
  • Servicii Salubritate Bucureşti S.A. în parteneriat cu Recolamp colecteaza separate deseurile provenite din surse de lumina (becuri economice, becuri cu LED, lampile fluorescente si corpurile de iluminat)

Toti utilizatorii UAT BUFTEA sunt invitati sa stranga SEPARAT toate deseurile care pot fi reciclate  si sa le depoziteze langa europubelele de colectare deseuri menajere pentru a fi preluate separat DIRECT de reprezentanții SSB în zilele de colectare deşeuri menajere.

 Pentru mai multe detalii si predarea deseurilor selectiv, campanii, regulamente, oferte, urmariti-ne activitatea in media (site: www.ssb.ro , Facebook: Servicii Salubritate Bucuresti,  sau contactati-ne la 021.313.86.36- persoana responsabila Bogdan Anisoara.