Autorizatii si certificari

S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A. detine urmatoarele certificari si autorizatii  : 

  • Licenta clasa I emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor de Gospodarie Comunala, pentru serviciul public de salubrizare a localitatilor.
  • Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala de Protectie a Mediului Bucuresti, Ilfov si Mures
  • Autorizatii pentru prestari servicii DDD (deratizare, dezinsectie, deratizare) pe teritoriul Municipiului Bucuresti
  • Licenta transport rutier international de marfuri

Atestări și certificări

Societatea are implementat, certificat si recertificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, fiind  administrat in sistemul ISO de catre organismul de certificare SRAC si IQ NET dupa cum urmeaza :

Implementarea, certificarea si recertificarea si imbunatatirea  Sistemului  de  Management  de  Mediu  ISO 14001  marchează  preocuparea societăţii pentru performanţa de mediu, asigurând cadrul pentru conformarea cu cerinţele BAT privind managementul de mediu.